Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

14 Οκτωβρίου 2019