Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

29 Ιουνίου 2018