Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών του Δήμου Λεβαδέων

2 Οκτωβρίου 2020