Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

5 Μαΐου 2020