Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

30 Μαρτίου 2020