Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων»

31 Δεκεμβρίου 2018