Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβαδειάς, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

3 Ιουνίου 2021