Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

15 Δεκεμβρίου 2015