Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

2 Δεκεμβρίου 2021