Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 (με τηλεδιάσκεψη)

18 Ιουνίου 2021