ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΕΔΗΛ-ΔΟΜ)

22 Ιουνίου 2020