ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΦΑ (Γυμναστών) για την υλοποίηση των ΠΑγΟ (Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους)

2 Δεκεμβρίου 2019