Προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λιβαδειάς

13 Οκτωβρίου 2022