Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”

16 Σεπτεμβρίου 2020