Πραγματοποιήθηκε διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

17 Σεπτεμβρίου 2019