Πραγματοποίηση ελέγχων για τον ιό Covid 19 στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

26 Οκτωβρίου 2020