Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για τις εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων (καλλιεργήσιμης γης) Κοινότητας Χαιρώνειας & Κοινότητας Μαυρονερίου του Δήμου Λεβαδέων

30 Ιανουαρίου 2024