Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

30 Ιουνίου 2020