Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά στην οδό Γιαννούτσου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

1 Ιουνίου 2020