Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά στην οδό Καραγιαννοπούλου, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

1 Ιουνίου 2020