Ορκωμοσία κ. Ευάγγελου Πούλου ως δημοτικού συμβούλου μετά την παραίτηση του κ. Χρήστου Κυπραίου

6 Οκτωβρίου 2020