Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για κατοίκους εσωτερικού

16 Σεπτεμβρίου 2019