Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων

15 Ιουνίου 2018