Κλειστά τα σχολεία Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης στην Κοινότητα Κυριακίου σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

12 Ιανουαρίου 2022