ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ 27-10-2020

23 Οκτωβρίου 2020