Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς – Κυρώσεις

6 Μαΐου 2020