Καθαρισμός οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024

4 Απριλίου 2024