Η Έδρα του Πρωτοδικείου παραμένει στη Λιβαδειά, την πρωτεύουσα της Βοιωτίας

2 Μαΐου 2024