Ευχαριστίες Δημάρχου Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε.»

14 Οκτωβρίου 2020