Εργασίες συντήρησης – επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών αντιπροσωπείας) & προμήθειας καινούργιων ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων

5 Φεβρουαρίου 2024