Ενημέρωση περί καθορισμού ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο

6 Μαρτίου 2020