‘Εκθεση με θέμα: «ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ»!… Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του ’22

27 Φεβρουαρίου 2024