Εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι

28 Σεπτεμβρίου 2022