Διενέργεια ελέγχων ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού στο Δήμο Λεβαδέων την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

3 Ιουνίου 2021