Διενέργεια γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

10 Ιουνίου 2021