Διενέργεια γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στο Δήμο Λεβαδέων την Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

29 Απριλίου 2021