Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

27 Ιανουαρίου 2023