Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

20 Μαΐου 2022