Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

26 Μαΐου 2020