Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου

2 Δεκεμβρίου 2019