Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου στην πόλη της Λιβαδειάς

24 Δεκεμβρίου 2020