Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου της Κοινότητας Μαυρονερίου

4 Φεβρουαρίου 2020