Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση “ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ή ΜΑΝΩΛΗ” της Κοινότητας Θουρίου, Δήμου Λεβαδέων

1 Ιουνίου 2021