Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση “ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ” της Κοινότητας Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων

1 Ιουνίου 2021