Αποτελέσματα γρήγορων ελέγχων (rapid tests) που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

20 Νοεμβρίου 2020