Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών

3 Ιανουαρίου 2022