Αναστολή λειτουργίας κατασκήνωσης Παλιομηλιάς

2 Ιουλίου 2020