ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

27 Ιουνίου 2022