Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων, στο Δήμο Λεβαδέων

22 Ιουλίου 2020