Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στις λαϊκές αγορές

28 Ιουλίου 2020